Kıyamet Senaryoları Belgesel

Dünyanın dönüş hızının giderek yavaşlaması ve durmasının sebep olabileceği felaketler...